Hi, I'm Charlotte

“Transform your photos with 1 click and create memories that will last a lifetime!”


CREATE BEAUTIFUL SPRING MEMORIES IN LESS THAN 5 SECONDS

6 BRAND NEW PRESETS TO GIVE ALL OF YOUR PHOTOS THAT WARM, DREAMY & CREAMY VIBE

Hallo! Ik ben Charlotte!

Drie jaar geleden raakte ik voor het eerst bekend met de magie van Lightroom! Ik vond het altijd al fantastisch om foto’s te nemen en herinneringen te delen maar dankzij Lightroom is er een hele nieuwe wereld voor mij open gegaan!

Begrijp me niet verkeerd, onbewerkte foto’s kunnen ook leuk zijn! Maar door mijn foto’s te bewerken met mijn presets kan ik als het ware een verhaal vertellen met mijn foto’s.

De afgelopen jaren heb ik de wereld rond gereisd. Door alle verschillende landschappen en weer condities was ik in staat om editing techniek en presets steeds maar te verbeteren!


Hi, I am Charlotte!

Three years ago I became familiar with the magic of Lightroom for the first time. I have always loved taking photos and sharing memories and thanks to Lightroom a whole new world opened up to me!

Don’t get me wrong, unedited photos also have their charm. but by editing my photos with my presets they actually tell a story and feel more alive.

The past years I have been traveling all over the world. All these different landscapes and conditions made it possible for me to always improve my editing technique and presets!

HAPPY CUSTOMERS

Theme by 17th Avenue

Copyright © 2024 · Charlotte on Genesis Framework · WordPress · Log in